http://www.panindochina.com.vn

  Một số loại rác thải thông dụng, thường gặp hiện nay

Chất thải nguy hại 
Theo nguyên tắc chung, chất thải nguy hại khi phát sinh ít khi được trực tiếp đưa ra khỏi khu vực đến nơi xử lý cuối cùng.

Đối với chất thải nguy hại phát sinh liên tục hoặc thường xuyên phát sinh thì sẽ được lưu giữ tạm thời ở Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại cho đến khi chúng được vận chuyển đến nơi xử lý cuối cùng. Công việc vận chuyển chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến khu vực lưu giữ tạm thời cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình cho phép, bao gồm cả việc theo dõi chặt chẽ của bộ phận An toàn Môi trường trước khi tiến hành vận chuyển. 
– Chất thải kim loại 
Một phần của phế thải kim loại nguy hại loại này là các vỏ hộp, thùng đựng hoá chất đã sử dụng hết. Chủng loại này sẽ được lưu giữ tại Nhà kho cho đến khi Nhà cung cấp đến cung cấp hoá phẩm mới vỏ thùng, vỏ hộp về để xử lý theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. 
Phần khác của chất thải kim loại là phần phát sinh từ các xưởng bảo chì, bảo dưỡng. Những loại phế thải kim loại, có chứa kim loại này sẽ được thu gom, phân loại và chứa vào các thùng chuyên dụng đặt tại Khu vực nhà xưởng cho đến khi đủ số lượng sẽ vận chuyển đến trạm xử lý chất thải nguy hại. 
– Chất thải nhiễm chì 
Các chất thải nhiễm chì (chủ yếu là có chứa dung môi có chì) được phát sinh từ khu vực nhà xưởng bảo dưỡng, sửa chữa. Các loại chất thải này được cách ly và thu gom và theo định kỳ sẽ được đưa đến khu vực lưu chứa chất thải nguy hại, nơi mà các loại chất thải nguy hại được  vận chuyển đến khu xử lý chất thải độc hại . 
– Xúc tác đã qua sử dụng 
Hầu hết các loại xúc tác sử dụng trong nhà máy lọc dầu sẽ phải thay thế sau một vài năm sử dụng. Công việc tháo dỡ xúc tác cũ và thay thế xúc tác sạch sẽ được thực hiện bởi một công ty chuyên nghiệp. Công ty này sẽ đưa trực tiếp các loại xúc tác hết hạn sử dụng xử lý. 
Đối với xúc tác mịn phát sinh từ quá trình tái sinh xúc tác sẽ được thu hồi liên tục thông qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện và sau đó sẽ được chứa trong Hopper dành cho xúc tác bụi mịn. Xúc tác bụi mịn chứa trong Hopper này sẽ được trút ra hang tuần để đưa ra ngoài đến nơi xử lý cuối cùng. Đối với xúc tác đã qua sử dụng, không phải bụi mịn, sẽ được rút ra liên tục về thiết bị Hopper chứa xúc tác đã qua sử dụng đưa ra ngoài đến nơi xử lý cuối cùng t. 
– Các loại dầu mỡ bôi trơn thải 
Loại chất thải nguy hại này phát sinh từ các xưởng bảo trì, bảo dưỡng và garage. Các loại dầu nhờn, mỡ bôi trơn thải sẽ được thu gom vào các thùng chứa định kỳ được chuyển đến khu vực lưu giữ đến khi được đưa ra ngoài đến nơi xử lý cuối cùng . 
– Chất thải y tế 
Chất thải y tế sẽ được thu gom từ các bô rác cá nhân 1lần/ngày và chờ được đưa ra ngoài đến nơi xử lý chất thải nguy hại . 
– Chất thải có chứa các hoá chất chưa xác định hoặc hoá chất hết hạn sử dụng 
Loại chất thải nguy hại này bao gồm bùn dầu phát sinh từ giai đoạn lắng xử lý nước thải và bùn lắng ở đáy các bồn bể trong giai đoạn bảo dưỡng. Các loại bùn thải này được thu gom cho đến khi chúng được vận chuyển ra khỏi Nhà máy đến nơi xử lý cuối cùng. 
- Than hoạt tính đã qua sử dụng 
Một phần Carbon hoạt tính đã qua sử dụng, thường gọi là Carbon hết hoạt tính, sẽ phát sinh tại thiết tách 2 giai đoạn sẽ phải thay thế theo định kỳ khoảng 10năm/lần. Phần khác sẽ phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của Khu bể chứa sản phẩm, phần Carbon hoạt tính sử dụng trong hệ thống này phải được thay thế hàng tháng. 
Chất thải không nguy hại 
Theo nguyên tắc chung, nhóm các chất thải không nguy hại sẽ được lưu giữ tạm thời ở những khu vực gần nơi chúng phát sinh. Theo định kỳ, tần suất phụ thuộc vào lưu lượng phát sinh, chất thải không nguy hại sẽ được đưa ra ngoài đến nơi xử lý cuối cùng. 
– Phế thải kim loại không nguy hại 
Chủng loại này phát sinh chủ yếu từ các khu vực nhà xưởng bảo cơ khí, bảo dưỡng điện. Chúng sẽ được thu gom lưu giữ tạm thời cho đến khi đủ số lượng  vận chuyển ra ngoài để xử lý, tái chế. 
– Những chất thải vô cơ không nguy hại khác 
Thành phần cơ bản của chất thải vô cơ hỗn tạp này là những mảnh vỡ, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công của đội bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý nước 
Than hoạt tính đã qua sử dụng ở hệ thống xử lý nước sinh hoạt được xếp vào loại chất thải không nguy hại. Theo định kỳ khoảng 2 năm/lần, Carbon hoạt tính trong hệ thống sẽ phải thay thế bằng mẻ Carbon hoạt tính mới. Carbon đã hết hoạt tính sẽ được vận chuyển ra ngoài đến nơi xử lý cuối cùng. 
- Nhựa thải và các phế phẩm chứa nhựa 
Một phần nhựa thải và các phế phẩm chứa nhựa không nguy hại là các giấy bóng, thùng hộp đóng gói làm bằng nhựa hoặc có chứa nhựa, chúng được phát sinh từ: Nhà xưởng bảo trì, bảo dưỡng; Nhà kho bảo dưỡng; Kho chứa hóa phẩm và xúc tác; Khu vực cửa hàng dành cho nhân viên. Tại tất cả các nơi phát sinh chúng đều được thu gom vào thùng rác và định kỳ sẽ được vận chuyển ra ngoài đến nơi xử lý. 
- Giấy báo và các loại bìa các tông thải 
Chất thải chủng loại này chủ yếu là các loại giấy bao bì, giấy đóng gói phát sinh tại các Nhà xưởng bảo trì, bảo dưỡng; Nhà kho bảo dưỡng; Kho chứa hóa phẩm và xúc tác; Khu vực cửa hàng dành cho nhân viên. Tại những điểm phát sinh chúng được thu gom vào thùng rác và định kỳ sẽ được vận chuyển ra ngoài để xử lý và tái chế. 
- Phế thải từ chai lọ và đồ gỗ 
Chủng loại chất thải không nguy hại này cũng chủ yếu là chất thải đóng gói (thùng, hộp…) và chai lọ, chúng phát sinh từ Nhà kho bảo trì bảo dưỡng và Kho chứa hóa phẩm, xúc tác. Tại những nơi phát sinh chúng đều được thu gom vào thùng rác và định kỳ sẽ được vận chuyển ra ngoài để xử lý và tái chế. 
– Chất thải từ quá trình xử lý sinh học 
Chủng loại chất thải này là bùn sinh khối phát sinh những công đoạn xử lý sinh học sẽ được thu gom và lưu giữ tại bể phân hủy sinh học (cho đến khi chúng được đem phơi t. 
Căn cứ vào thành phần bùn sinh khối có thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến phân bón, san lấp ao hồ, xử lý làm phân compost. 
Chất thải sinh hoạt 
Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom hàng ngày sẽ được đưa ra bên ngoài nhà máy đến nơi xử lý cuối cùng.

  Nguồn tin:Nguyễn Tấn Nhật tổng hợp

  Các tin khác:

[Quay Trở Về]