An toàn khi hàn

Có rất nhiều những tai nạn cháy nổ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản mà xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết của thợ . Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc kiểm soát và loại bỏ các tai nạn sự cố liên quan đến công việc Hàn.

An toàn khi hàn

An toàn khi hàn

Có rất nhiều những tai nạn cháy nổ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản mà xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết của thợ . Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc kiểm soát và loại bỏ các tai nạn sự cố liên quan đến công việc Hàn.