Bảo vệ hô hấp

Sản phẩm

Khẩu trang 3M 8822

Mô tả: Hình dạng lồi, thiết kế dây đeo kép, miếng kim loạn ...

Giá bán: 38,000 ₫

Khẩu trang 3M 9001A

Mô tả: Khẩu Trang Bảo Hộ Lọc Bụi Vi Khuẩn 3M 9001A là ...

Giá bán: 20,000 ₫

Khẩu trang 3M 9001V

Mô tả: Dùng trong môi trường bụi/sol khí không chứa gốc ...

Giá bán: 20,000 ₫