Mối nguy tồn tại ở nơi làm việc dưới nhiều dạng khác nhau như bề mặt sắt nhọn, vật rơi, vật văn bắn, hoá chất, tiếng ồn, điện… và vô số tình huống tiềm ẩn nguy hiểm khác.

Đánh giá mối nguy – bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc lựa chọn Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE)

Theo yêu cầu Pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo vệ người lao động khỏi các mối nguy tại nơi làm việc có thể gây ra chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp.
Kiểm soát mối nguy tại nguồn là biện pháp tốt nhất để bảo vệ người lao động. Tùy thuộc vào mối nguy và điều kiện nơi làm việc, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật hay quy trình làm việc là giải pháp tốt nhất có thể quản lý và giảm thiểu mối nguy tại nơi làm việc. Một khi các giải pháp kỹ thuật và hành chính không khả thi hoặc không cung cấp đủ mức bảo vệ cần thiết cho người lao động thì người sử dụng lao động phải trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động sử dụng.
Phương tiện bảo vệ cá nhân đóng vai trò giảm thiểu mức độ tiếp xúc với mối nguy hiểm. Phương tiện bảo vệ cá nhân thường được phân thành các nhóm bảo vệ như bảo vệ tay, chân, mắt và mặt, bảo vệ thính giác, bảo vệ hô hấp, bảo vệ đầu và bảo vệ cơ thể.
Để đảm bảo khả năng bảo vệ cao nhất cho người lao động tại nơi làm việc, cần có sự hợp tác của cả người sử dụng lao động lẫn người lao động để giúp thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn.
Người sử dụng lao động có tránh nhiệm:
+ Thực hiện đánh giá mối nguy tại nơi làm việc để nhận diện và kiểm soát các mối nguy vật lý và sức khoẻ
+ Nhận diện và cung cấp phương tiện bảo vệ các nhân phù hợp cho người lao động
+ Đào tạo người lao động sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân
+ Bảo dưỡng và thay thế những phương tiện bị hỏng hoặc hư hỏng
+ Định kỳ xem xét, cập nhật và đánh giá hiệu quả của chương trình bảo hộ lao động
Người lao động phải:
+ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
+ Tham gia đào tạo về phương tiện bảo vệ cá nhân
+ Bảo quản, vệ sinh phương tiện bảo vệ cá nhân và
+ Thông tin cho cấp giám sát sự cần thiết của việc sửa chữa hay thay thế phương tiện bảo vệ cá nhân
Bước đầu tiên trong việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động là thực hiện việc đánh giá mối nguy. Việc đánh giá mối nguy nên bắt đầu bằng việc khảo sát toàn bộ cơ sở làm việc để xác định các mối nguy tiềm ẩn theo các nhóm nguy cơ:
+ Va chạm
+ Đâm
+ Ép, nén
+ Hoá chất
+ Nhiệt (nóng/lạnh)
+ Bụi nguy hiểm
+ Ánh sánh bức xạ
+ Sinh học
Bên cạnh đó cần xem xét đến việc bố trí mặt bằng máy móc thiết bị và lịch sử các tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong quá trình khảo sát:
+ Nguồn điện
+ Các nguồn chuyển động chẳng hạn như máy móc, chu trình công nghệ có các chuyển động tồn tại mà có thể gây va chạm giữa người và thiết bị.
+ Nguồn nhiệt độ cao có thể gây bỏng, chấn thương mắt hay cháy nổ
+ Các loại hoá chất được sử dụng tại nơi làm việc
+ Các nguồn bụi nguy hiểm
+ Các nguồn ánh sang bức xạ, như hàn, cắt, mài, lò gia nhiệt, xử lý nhiệt, ánh sánh cường độ cao…
+ Khả năng rơi ngã hay vật rơi
+ Những vật thể sắc nhọn mà có thể chọc, cắt, đâm xuyên
+ Mối nguy sinh học như máu hay những chất có khả năng lây nhiễm khác
Khi việc khảo sát hoàn thành, người sử dụng lao động nên tổ chức và phân tích dữ liệu để có thể sử dụng hiệu quả trong việc xác định loại phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động cũng cần hiểu rằng có nhiều loại bảo hộ cá nhân khác nhau và mức độ bảo vệ cũng khác nhau. Tốt nhất là lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân mà có mức độ bảo vệ cao hơn yêu cầu bảo vệ tối thiểu người lao động khỏi các mối nguy.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Nhật