Colors: Blue Color

Ngày 21/8/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông báo 3120/TB-LĐTBXH đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2013.