Sáng 17-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng đã tổ chức tập huấn  tập huấn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động (TNLĐ) và nâng cao hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho khoảng 60 cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, ATVSLĐ của các công đoàn ngành, LĐLĐ các quận, huyện; các doanh nghiệp đông công nhân lao động.

Các cán bộ được cung cấp kiến thức về thực trạng TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trên toàn quốc và địa bàn thành phố; tình hình báo cáo, thống kê TNLĐ; phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn tới TNLĐ và những hạn chế trong việc thống kê, báo cáo TNLĐ trên thực tế.

Báo cáo viên LĐLĐ thành phố hướng dẫn các đại biểu triển khai thực hiện Thông tư số 12/202/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12-5-2012 về việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ. Báo cáo viên tạp chí PCCC (Bộ Công an) giới thiệu chuyên đề PCCC công sở và gia đình.

Đây là hoạt động thiết thực của LĐLĐ thành phố nhằm nâng cao nhận thức, năng lực khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ và công tác PCCC cho các cán bộ làm công tác BHLĐ, ATVSLĐ các đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố.

Tác giả bài viết: Báo Hải Phòng