Ngày 07/6 và 08/6/2013, Trường Đại học PCCC đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ khóa 1 ngành PCCC và CNCH năm 2011 - 2013.

Lớp cao học khóa 1 có 25 đồng chí tham gia bảo vệ luận văn với 25 đề tài tại 3 hội đồng chấm thi. Hội đồng 1 do đồng chí PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng làm chủ tịch; Hội đồng 2 do đồng chí PGS, TS Ngô Văn Xiêm - làm chủ tịch; Hội đồng 3 do đồng chí TS Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch.

Nội dung các đề tài luận văn chủ yếu xoay quanh những vấn đề:Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy; Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Nghiên cứu mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay; Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra;Hoàn thiện một số nội dung trong hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối; … Các đề tài đã đánh giá được ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và chỉ ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả cho các đề tài.

Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn của các tác giả. Luận văn đã trình bày một cách logic, có hàm lượng khoa học cao, đã giải quyết được những tồn tại bất cập trong thực tiễn và đưa ra giải pháp tối ưu nhất, sát thực tế có tính khả thi cao. Kết thúc lễ bảo vệ luận văn có 25 đồng chí đã đạt yêu cầu. Đây là khóa đầu tiên nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ.

Tác giả bài viết: Đại học PCCC