Sở Công Thương TT Huế phối hợp với sở Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh tổ chức khoá tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghịêp, làng nghề trên địa bàn.

Tham gia khoá tập huấn có 100 học viên đến từ các cơ sở sản xuất và làng nghề trên địa bàn tỉnh. Theo qui hoạch làng nghề của tỉnh đến năm 2020 sẽ có khoảng 88 làng nghề. Trong những năm gần đây các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghịêp và làng nghề ngày càng phát triển về qui mô, hiệu quả, tuy vậy máy móc thiết bị phần lớn là thô sơ, không có tài liệu kỹ thuật hướng dẫn vận hành, có những thiết bị máy móc tự chế, lắp ráp…nên nguy cơ gây mất an toàn lao động rất cao và tiềm ẩn nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, bệnh nghề nghịêp. Có 65% số lao động trong các cơ sở sản xuất và làng nghề tiếp xúc với nóng, bụi, 48% tiếp xúc với tiếng ồn, trên 50% bị mắc các bệnh nghề nghịêp. Do vậy việc nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đặt ra rất cần thiết đối với các cơ sở sản xuất và làng nghề. Tại khoá tập huấn này, các học viên sẽ được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; các bịên pháp, giải pháp kỹ thuật về phòng chống cháy nổ…Đồng thời được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, những nguy cơ tai nạn lao động, những qui định về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất và làng nghề; công tác quản lý vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở, những bịên pháp khoa học – công nghệ chủ yếu để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở…

Qua tập huấn giúp cho cán bộ quản lý và người lao động nâng cao kiến thức và thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; góp phần giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghịêp tại các cơ sở sản xuất và làng nghề.

Tác giả bài viết: Đài TH Thừa thiên Huế