Colors: Cyan Color

Sáng 17-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng đã tổ chức tập huấn  tập huấn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động (TNLĐ) và nâng cao hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho khoảng 60 cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, ATVSLĐ của các công đoàn ngành, LĐLĐ các quận, huyện; các doanh nghiệp đông công nhân lao động.

Chức năng và nhiệm vụ:
  • Tổ chức các khoá huấn luyện cập nhật và nâng cao cho sỹ quan hàng hải (hạng 1, 2) mức trách nhiệm quản lý và vận hành, hoa tiêu cơ bản và nâng cao, thanh tra hàng hải theo yêu cầu của Công ước quốc tế STCW78/95.

Sở Công Thương TT Huế phối hợp với sở Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh tổ chức khoá tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghịêp, làng nghề trên địa bàn.