An toàn được định nghĩa như thế nào tại Công ty của bạn? Hầu hết mọi người sẽ trả lời câu hỏi này bằng mục tiêu (chẳng hạn không bị chấn thương hay trở về nhà lành lặn giống như lúc đi làm) hơn là một định nghĩa. Nếu để xác lập được mục tiêu, cần phải định nghĩa rõ ràng và phổ biến cho tất cả mọi người.

Người sử dụng lao động phải phát triển và văn bản hóa quy trinh vận hành cho phù hợp với thông tin an toàn công nghệ. Các quy trình vận hành phải cung cấp các hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo các hoạt động liên quan đến mỗi quá trình công nghệ được tiến hành một cách an toàn. OSHA yêu cầu các công việc và quy trình liên quan đến quá trình công nghệ phải phù hợp, rõ ràng, nhất quán và quan trọng nhất là phải thông  tin rõ ràng đến từng người lao động. Các quy trình vận hành phải đề cập tối thiểu các nội dung sau:

HAZOP (hazards and Operability Study) là một cách tiếp cận có hệ thống để nhận diện những mối nguy tiềm ẩn đối với một chu trình công nghệ. Theo cách tiếp cận này, chu trình công nghệ được chia ra thành nhiều bước, và mỗi biến thể trong thông số làm việc được xem là mỗi bước để xem những gì có thể sai. Phân tích HAZOP thường được sử dụng trong sản xuất hoá chất và hệ thống đường ống với rất nhiều đường ống và thiết bị lưu chứa có rủi ro cao về an toàn công nghệ.

Phân tích mối nguy công nghệ là một phương pháp tiếp cận có trật tự, hệ thống và toàn diện để nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy về công nghệ liên quan đến các hóa chất độc hại. Người sử dụng lao động phải thực hiện phân tích mối nguy công nghệ cho tất cả các quá trình công nghệ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lựa chọn phương pháp phân tích mối nguy công nghệ  phải phù hợp với độ phức tạp của quy trình công nghệ và phải nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy liên quan đến quy trình công nghệ đó.

Một phản ứng hóa học vượt khỏi giới hạn kiểm soát có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường. Trong bài viết này thongtinantoan sẽ hướng dẫn quý độc giả nhận diện những mối nguy chính khi thực hiện các phản ứng hóa học và biện pháp đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.

Hiện nay, lưới điện trung áp trên thế giới có những phương thức nối đất: Trung tính cách ly, trung tính nối đất trực tiếp, nối đất qua cuộn dập hồ quang, nối đất qua tổng trở nhỏ. Bài viết này phân tích những ưu nhược điểm của các phương thức nối đất lưới trung áp.

OSHA cho rằng cần thiết phải duy trì sự toàn vẹn cơ khí của các thiết bị công nghệ quan trọng để đảm bảo rằng chúng được thiết kế, lắp đặt chính xác và hoạt động an toàn. Người sử dụng lao động phải thiết lập bằng văn bản và thực thi các quy trình đảm bảo tính toàn vẹn của các thiết bị công nghệ. Người lao động tham gia hoạt động đảm bảo tính toàn vẹn của các thiết bị công nghệ phải được đào tạo một cách tổng quan về công nghệ đó cũng như các mối nguy liên quan và được đào tạo về các quy trình áp dụng cho việc thực hiện các công việc đó của người lao động. Sự toàn vẹn cơ khí là yêu cầu bắt buộc trong PSM đối với các thiết bị sau: