Trong bài viết này thongtinantoan sẽ giới thiệu đến quý vị độc giả 5 cách khuyến khích văn hóa an toàn tích cực thông qua việc bạn chứng minh giá trị của an toàn đối với Doanh nghiệp.

5 cách để khuyến khích văn hóa an toàn tích cực

Như đã đề cập trong các bài viết trước trên thongtinantoan về văn hóa an toàn, có 3 cấp độ khác nhau của văn hóa an toàn bao gồm: văn hóa an toàn kém, thụ động và tích cực. Văn hóa an toàn tích cực là văn hóa mà ở đó hệ thống quản lí an toàn được áp dụng một cách tích cực trong các hoạt động hằng ngày, lực lượng lao động và quản lí có hiểu biết sâu sắc về an toàn công nghệ và an toàn lao động. Mỗi một hành động của mỗi cá nhân và của công ty đều có dấu ấn của văn hóa an toàn.
Trong bài viết này thongtinantoan sẽ giới thiệu đến quý vị độc giả 5 cách khuyến khích văn hóa an toàn tích cực thông qua việc bạn chứng minh giá trị của an toàn đối với Doanh nghiệp.

1. Tầm nhìn lâu dài: Thay vì chỉ xem an toàn là một yêu cầu tuân thủ, bạn phải nhìn nhận nó là một chu trình cải tiến liên tục. Bằng cách nào nơi làm việc của bạn hôm nay an toàn hơn 1 năm trước hay 5 năm trước? Kế hoạch nào bạn sẽ triển khai tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn hơn trong năm đến hay 5 năm nữa?...

2. Xem xét nguyên nhân gốc rễ: Xem xét các cận sự cố (nearmiss) hay tai nạn như là các dấu hiệu của chuỗi các sự kiện dẫn đến sự cố không phải mộ lần hay tách biệt nhau – hay tệ hơn, là cơ hội để đỗ lỗi cho cá nhân. Đỗ lỗi cho người lao động sẽ tạo nên mối quan hệ đối kháng giữa người lao động và cấp quản lý. Điều tra cẩn thận, phân tích nguyên nhân gốc rễ, cũng như mời người lao động tham gia, phân tích và đóng góp ý kiến là cách hữu hiệu để giúp họ tham gia tích cực vào an toàn.

3. Tích hợp an toàn: Hoạt động an toàn phải là một phần của hoạt động tổng thể tại Doanh nghiệp. Không phải chỉ thông báo xuông an toàn là ưu tiên mà nó phải là giá trị của Doanh nghiệp. Nhận thức và xem an toàn như là một phần không thể tách rời của hệ thống và hoạt động tại nơi làm việc của bạn sẽ khuyến khích tất cả người lao động của bạn thực hiện tương tự.

4. Tăng cường khuyến khích động viên: Hãy tập trung khuyến khích người lao động cải thiện hiệu quả an toàn tại nơi làm việc. Theo dõi sự cải tiến và ghi nhận sự cải tiến đó của người lao động. Bạn có thể yêu cầu người lao động tuân thủ biện pháp an toàn, sử dụng PPE hay khuyến khích đồng nghiệp làm việc an toàn? Sự ghi nhận không phải quá tốn kém hay hào nhoáng; đơn giản chỉ cần một từ tích cực tại đúng thời điểm cũng có thể động viên tinh thần và khuyến khích người công nhân tiếp tục làm đúng.

5. Xây dựng từ dưới lên: Hãy để người lao động tham gia vào chu trình ra quyết định về an toàn thay vì chỉ đơn giản là đưa ra các mệnh lệnh và chính sách từ trên xuống. Tạo nên kênh thông tin hiệu quả khuyến khích người lao động đưa ra các ý kiến, tham gia vào hội đồng bảo hộ lao động, hướng dẫn nhân viên mới, hay nói cách khách là tạo cơ hội để người lao động có thể đóng góp tích cực hay thể hiện tính làm chủ trong vấn đề an toàn của họ.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Nhật